เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อรนุช ทรานสปอร์ต จำกัด เรื่มก่อตั้งโดยผู้มีประสบการณ์จากหลายฝ่าย ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านบริการ ก่อนเริ่มจัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัทฯ เราได้เริ่มจากการมีรถตู้ให้เช่า และรับจ้างทั่วไป ต่อมาจากการที่เรามุ่งมั่น ที่มีใจชอบงานด้านบริการในส่วนของการท่องเที่ยว แรกเริ่มเมื่อปีพ.ศ.2545 เราได้เริ่มจัดบริการรถตู้ พ.ศ.2547 ดำเนินการจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทฯ และปี พ.ศ.2549 ได้เริ่มมีบริการรถบัสปรับอากาศ รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ และบริการทัศนาจรทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายทั้งปัจจุบัน และอนาคต ผู้ดำเนินการธุรกิจนี้ โดย คุณอรนุช ภู่ถาวร เป็นเจ้าของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ขนส่ง การท่องเที่ยว การบริการ รถทุกประเภทให้ได้มาตรฐานและการบริการที่ยอดเยี่ยมในอนาคตต่อไป โดยจัดให้มีการฝึกอบรมการบริการขับรถ และการบริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นมาตรฐาน เอาใจใส่และดูแลผู้รับบริการดุจญาติมิตร ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานและบริการที่ประทับใจ บริษัท อรนุช ทรานสปอร์ต จำกัด จึงเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ และบุคคลทั่วไปมานานกว่า 10 ปี ขอให้มั่นใจในศักยภาพของรถและทีมงานของเรา

รายชื่อบริษัทที่ใช้บริการ รับ-ส่งพนักงาน

 • บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท วายพีซี พรีซิซั่น ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท เอเซียแปซิฟิค ซีไอเอส ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท คาวากูชิ โคทติ้ง ซิสเต็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท โอลิค ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท เอเบิลซาโน่ อินดรัสตรีส์ ( 1996 ) จำกัด
 • บริษัท อาร์.เค.ยูเนี่ยนคอนสตรั๊คชั่น จำกัด
 • บริษัท วาไทย อุตสาหกรรม จำกัด ( มหาชน )
 • บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด
 • บริษัท เลชิพไทย จำกัด
 • บริษัท อัลแฟ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
 • บริษัท ซูมิดะ อิเลคทริก ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท พระนครยนตการ จำกัด
 • บริษัท พระนครมอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท อุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด

รายชื่อบริษัท หน่วยงาน รัฐ/เอกชน ที่ใช้บริการ สำหรับการ ทัศนาจร สัมมนา ท่องเที่ยวประจำปี 

 • บริษัท พระนครยนตการ จำกัดบริษัท พระนครมอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท อุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด
 • บริษัท คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด
 • บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
 • บริษัท ไดโตะ-โอซิม ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ( มหาชน )
 • เทศบาลตำบลไทรม้า
 • เทศบาลตำบลบางขะแยง
 • เทศบาลตำบลบางปะหัน
 • เทศบาลตำบลไผ่พระ
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข
 • กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เทศบาลตำบลลาดสวาย ลำลูกกา
 • สำนักงานจังหวัดราชบุรี
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บริษัท อรนุช ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการเช่ารถบัสVIP – รถตู้ รับ – ส่ง พนักงาน ท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ