บริการ

บริการ

     บริการเช่ารถบัส VIP รถตู้ VIP สำหรับการท่องเที่ยวทัศนาจรทั่วไทย ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริการรถบัสเช่าเหมารายเดือน – รายปี บริการรับส่งสนามบิน การสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ รับ – ส่ง พนักงานประจำทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ทางบริษัทนำรถเข้าตรวจทุกปี เพื่อมาตรฐานในด้านบริการและความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ซ่อมบำรุง

     ทาง บริษัท อรนุชฯ มีอู่ซ่อมบำรุงเป็นของเราเอง ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงรากน้อย ใกล้กับ สภ.พระอินทร์ราชา บริษัท อรนุชฯ มีช่างที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์ของรถโดยสาร คอยดูแลตรวจเช็ค ตามระยะทาง ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และสภาพของรถทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างดี มุ่งเน้นถึงมาตรฐานทุกด้านของรถ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบความปลอดภัย

     ทางบริษัท อรนุชฯ ได้ติดตั้งระบบ GLOBAL POSITIONING SYSTEM ( GPS ) ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูล พฤติกรรมการขับขี่ เส้นทางการเดินรถ ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของรถ และการควบคุมความเร็วตามที่กำหนด โดยผ่านระบบ COMPUTER SYSTEM และโครงข่ายที่มีความแม่นยำ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อเข้ามาใช้บริการกับเรา

ระบบความปลอดภัย

ทางบริษัท อรนุชฯ ได้จัดทำประกันภัยให้กับรถโดยสารทุกคัน และได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถโดยสาร เช่น ถังดับเพลิง , ฆ้อนทุบกระจก , สายรัดเข็มขัดนิรภัย กล่องยาสามัญ มีอยู่ภายในรถโดยสารทุกคันของบริษัทฯ