ข่าวสาร

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 https://oranuchtransport.com/wp-content/uploads/2021/05/มาตรการป้องกันโควิด-19.mp4 บริษัท อรนุช ทรานสปอร์ต จำกัด ได้มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท อรนุช ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ รถบัสและรถตู้โดยสารปรับอากาศ Vip อีกทั้งยังจัดเตรียมแมสและเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ...

อ่านเพิ่มเติม
covid-19

COVID-19

บริษัท อรนุช ทรานสปอร์ จำกัด เข้าตรวจเช็คเติมเจลสำหรับล้างมือบนรถตู้และรถบัสเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ รับ- ส่ง พนักงานและลูกค้าที่ใช้บริการของ บริษัท อรนุช...

อ่านเพิ่มเติม