ข่าวสาร

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท อรนุช ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ รถบัสและรถตู้โดยสารปรับอากาศ Vip อีกทั้งยังจัดเตรียมแมสและเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ...

อ่านเพิ่มเติม
covid-19

COVID-19

บริษัท อรนุช ทรานสปอร์ จำกัด เข้าตรวจเช็คเติมเจลสำหรับล้างมือบนรถตู้และรถบัสเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ รับ- ส่ง พนักงานและลูกค้าที่ใช้บริการของ บริษัท อรนุช...

อ่านเพิ่มเติม
พนักงานขับรถอรนุชทรานสปอร์ต

ตรวจสารเสพติด

ตรวจสารเสพติด ทางบริษัทฯ มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัย การบริการ การขับขี่ มารยาทในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นให้แก่พนักงานขับรถทุกปี พร้อมทั้งมีการสุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะอยู่เสมอ เพื่อมาตรฐานขององค์กร และความมีประสิทธิภาพของผู้ขับขี่

อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ           พนักงานขับรถของบริษัท อรนุชทรานสปอร์ต มีใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก...

อ่านเพิ่มเติม