มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท อรนุช ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ รถบัสและรถตู้โดยสารปรับอากาศ Vip อีกทั้งยังจัดเตรียมแมสและเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *