พนักงานขับรถอรนุชทรานสปอร์ต

ตรวจสารเสพติด

          ทางบริษัทฯ มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัย การบริการ การขับขี่ มารยาทในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นให้แก่พนักงานขับรถทุกปี พร้อมทั้งมีการสุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะอยู่เสมอ เพื่อมาตรฐานขององค์กร และความมีประสิทธิภาพของผู้ขับขี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *