บริการรถบัส

บริการรถบัส

รถบัสโดยสารปรับอากาส VIP 2 ชั้น 40 ที่นั่งขึ้นไป

บริการภายในรถ